COACHING EN BEGELEIDING

 

Mijn werkwijze

De wijze waarop ik kinderen en jongeren coach, is erop gericht dat zij zich zo snel mogelijk weer van binnenuit prettig gaan voelen met goede levensenergie, zodat zij snel weer hun eigen kracht ervaren. Daarbij werken we samen aan het vergoten van de eigenwaarde en het zichzelf volledig accepteren met alle mooie kwaliteiten en talenten. Uitgangspunt is, de jongere te laten voelen dat hij/zij een volwaardig mens is en dat hij/zij een individueel bestaansrecht heeft.
Ik werk daarbij met gesprekken, soms spelenderwijs en regelmatig laat ik jongeren zich uiten door een creatieve uiting: o.a. tekenen/schilderen of met muziek. Daarbij wordt ook energetisch gewerkt. Ook wandel ik vaak met de jongeren door de natuur (bos, duinen of strand); dat is n.l. een veilige en afgestemde omgeving.

In mijn praktijk hanteer ik de volgende aanpak:

 • aansluiten bij hun ‘zijn’;
 • hebben en tonen van begrip;
 • erkennen van hun persoonlijkheid,
 • meedenken en meevoelen en dat zichtbaar en herkenbaar maken voor hen;
 • hen de eigen kracht laten gebruiken;
 • vergroten van het zelfbeeld en
 • laten inzetten van hun kwaliteiten, talenten en gaven.

 

Mijn coaching kan alleen slagen als er vertrouwen is. Dat is voor mij een groot goed, naast (het gevoel van) veiligheid die ik bied. Derhalve werk ik na de kennismaking, altijd individueel met de jongere.

Het doel is deze jeugd veel levensplezier te laten ervaren. Daarmee vergroot je het zelfvertrouwen, kan de thuissituatie meer harmonisch verlopen en durft de jongere zich op elke plek te begeven en mag hij/zij zich op elke plek en situatie zichzelf zijn!

Uitgangspunt voor mij is telkens: niks is raar! Dingen kunnen wel anders zijn of je kunt ze anders beleven dan dat je ‘gewend’ bent. Vanuit dat standpunt luister en kijk in naar de jongere, leef me in en zoek aansluiting bij hun gedachten- en belevingswereld.

Ik werk dus niet volgens bestaande methoden en technieken, maar laat me leiden door de jongere en zijn/haar talenten en behoeften zijn maar ook te kijken naar wat hen tegenhoudt, hun blokkades.

 

Ik werk intuïtief en laat me leiden door wat de jongere verbaal en non-verbaal aangeeft. Daarbij zijn de onderliggende basiswaarden weer het uitgangspunt:

 • Veiligheid
 • Vrijheid
 • Verantwoordelijkheid
 • Verbinden
 • Vertrouwen

 

Een sessie duurt ca 1 uur. Doorgaans zijn 2 tot 4 coachingssessies voldoende.

 

Ondersteuning ouders

Zoals ik al schreef, begeleid ik jongeren om hun eigenwaarde te vergroten en zich binnen de kaders van deze maatschappij prettig te voelen. Ouders coach ik om meer begrip te creëren voor de belevingswereld van deze kinderen omtrent dit verschijnsel van zeer hoog gevoeligheid. Daarbij leer ik ze te kijken naar eigen gedrag (en patronen). Doel is om meer aansluiting te krijgen bij het (gevoels)leven van hun kind. Dit om het kunt ‘gelukkiger’ te laten zijn, de thuissituatie in betere harmonie te laten verlopen en/of het schoolplezier (en dus de prestaties) te bevorderen.

Niet de problemen, maar de mogelijkheden en de kwaliteiten is waar ik focus. Van daaruit kun je de behoefte van het kind zien en daar je omgang op afstemmen.

Verder verzorg ik workshops en lezingen over het onderwerp “Hooggevoeligheid bij kinderen” en over diverse thema’s die hier mee te maken hebben.