CONTACT

 

correspondentieadres:

Sint Antoniushof 1
2211 CP Noordwijkerhout

telefoon 06 3456 8778

e-mail mark@markkipp.nl

bank: NL 53 RABO 011.40.66.833

algemene voorwaarden download hier

curriculum vitae download hier

Klachtenprocedure Mark Kipp
Klachten en incidenten
Ben je niet tevreden over de wijze waarop ik jou gecoacht en/of begeleid heb, de afhandeling ervan of heb je klachten over mijn werkwijze of beschouw je iets als een ‘incident’ (zie daarvoor Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg), meld dit dan bij mij.
Ik zal dit in openheid met je bespreken en daar waar nodig trachten tot een ‘oplossing’ te komen. Ook zal ik dit schriftelijk vastleggen (registreren).
Voor een klacht mag je eventueel bijgaand klachtenformulier gebruiken. Maar je kan het ook direct met mij bespreken, zodat ik het vastleg.
Meldingen zal ik bespreken in de door mij bezochte intervisiegroepen (uiteraard zonder naam en toenaam, zodat de privacy gewaarborgd blijft), zodat ik en mijn mede ‘coaches’ hier lering uit kunnen trekken. Dit is o.a.  waarvoor de Wkkgz in het leven is geroepen. De conclusie wordt ook vastgelegd.

Calamiteiten
Hoewel in mijn beroepsgroep eigenlijk niet echt van toepassing, zal in een situatie van een calamiteit de ‘Inspectie voor de volksgezondheid’ op de hoogte worden gebracht.

Burgerrechter
In het uiterste geval kun jij, indien wij er samen niet naar tevredenheid uitkomen,  je ook richten tot een burgerrechter.
klachtenformulier download hier

link naar foto’s