LEZINGEN

 Regelmatig houd ik lezing rond de thema’s ‘deze tijd’, ‘onze samenleving’ en ‘kinderen van nu’ of thema’s die op dat moment spelen in de samenleving.

1. WAT BRENGT DEZE BIJZONDERE TIJD WAARIN WE NU LEVEN VOOR ONS EN ONZE KINDEREN?

Er gebeurt momenteel veel in de wereld om ons heen en we zijn voorlopig nog niet in een rustiger vaarwater. Op kleine schaal maar ook mondiaal. De (financiële) crisis, de vluchtelingenstroom, natuurrampen, veel geweld en op kleine schaal o.a. onze onzekerheden, relatieproblemen, e.d. Wat zijn nu deze soms ingrijpende ontwikkelingen en die veranderingen? En wat gebeurt er in deze tijd met ons zelf? Wat betekent dat allemaal en wat kan ik daarmee? Toeval of niet? In een lezing, over deze toch wel kenmerkende tijd die nu heerst, wordt een visie gegeven over het wat en waarom van deze periode. Je krijgt informatie die je voor komende tijd kunt gebruiken om even stil te staan en te voelen wat dit voor jou kan betekenen. Een lezing waarbij je informatie krijgt en waarna de mogelijkheid is nog onderwerpen daarover uit te wisselen.

2. HOOGGEVOELIGE KINDEREN IN ONZE MAATSCHAPPIJ

Veel van onze kinderen zijn zeer gevoelig voor alles wat er om hen heen gebeurt. Je ziet dat regelmatig aan hun gedrag: druk, onrustig, vaak snel boos, maar ook teruggetrokkenheid. In deze lezing vertel ik meer over de kenmerken van hooggevoelige kinderen en hoe zij de wereld om hen heen ervaren en beleven. Waar lopen zij tegenaan en wat betekent dat voor henzelf, maar ook voor hun omgeving thuis en op school. Ook worden er enige handvatten gegeven hoe je deze kinderen op een rustige en begripvolle wijze kan begeleiden, zodat zij én wij met hun hooggevoeligheid kunnen gaan.

3. NIEUWETIJDSKINDEREN (1)

Er wordt veel gesproken over nieuwetijdskinderen. Maar wat zijn dat nu en waarom worden ze zo genoemd? In deze lezing over “Nieuwetijdskinderen/Kinderen van nu” komen aan de orde de onderwerpen:

  • wat zijn Nieuwetijdskinderen
  • kenmerken van Nieuwetijdskinderen
  • eventueel optredende leer- en gedragsproblemen
  • omgang en begeleiding

Ook komt op deze avond 1 nieuwetijdsjongere aan het woord. Hij vertelt zijn levensverhaal vanuit zijn ervaring en beleving.

4. WAT IS DE BETEKENIS VAN NIEUWETIJDSKINDEREN (2)

Het verhaal achter nieuwetijdskinderen bezien vanuit de spiritualiteit. In deze lezing leg ik kort uit wat nieuwetijdkinderen zijn en hoe je ze kan herkennen. Ik ga dieper in op het ‘hoe en waarom’ van deze kinderen, bezien vanuit een spirituele invalshoek. Ook hierin vertelt een nieuwetijdsjongere vanuit zijn ervaring en Weten, het verhaal! Aan de orde komen o.a. de onderwerpen:

  • waarom worden nu veel van deze kinderen geboren
  • is dit alles toeval of heeft het een betekenis
  • wat is het verband met deze kinderen en de tijd waarin wij nu leven
  • wat komen zij doen
  • wat hebben we van ze te leren
  • storing in ontwikkelingsfasen

Na de lezing is er ruimte voor het uitwisselen van gedachten en ervaringen.

5. VERANTWOORDELIJKHEID NEMEN IN DEZE TIJD

We merken om ons heen, dat er veel in beweging is. Soms gebeurt veel in harmonie met elkaar en dan weer zijn er grote tegenstellingen of opvattingen, waardoor er weinig tolerantie is. Juist in deze tijd van veranderingen is het goed je eigen verantwoordelijkheid te nemen en je niet (te) afhankelijk op te stellen. Het gaat verder dan uitsluitend je verantwoordelijkheid te nemen voor je handelen. Het is absoluut geen egoïsme, maar waarbij je vanuit je kern, vanuit jouw waarheidsstreven, in het leven staat en verbinding maakt met je omgeving: de ander én alles wat er in je buurt aanwezig is. In mijn lezing ga ik alvast dieper op deze helpende, eigen verantwoordelijkheid in en wat dat als positief effect heeft op je eigen welzijn én onze samenleving.

6. LATEN, EEN HELE KUNST

Deze nieuwe lezing handelt over het loslaten van de vervelende dingen in ons leven. En wat een kunst dat is om te doen. Herken je je eigen negatieve patronen? Kun jij meer leven in het nu, je minder aantrekken wat anderen vinden en je minder zorgen maken? Durven we te ‘laten’ of leven we nog met het idee dat inspanning het succes van het leven is? Aan de hand van voorbeelden en enkele oefeningen laat ik zien wat jouw mogelijkheden zijn.