PERSOONLIJKE COACHING

COACHING VOLWASSENEN

We leven momenteel in een onrustige tijd, waarin veel veranderingen plaatsvinden. Ook is onze samenleving op vele plekken enigszins ontwricht of wordt aardig op de proef gesteld. Er is niet altijd respect voor de ander en de grens tussen ‘mijn en dijn’ is vervaagd. Daarnaast merk je dat het keuzes maken in deze tijd voor velen een lastige opgave is. Aan de ene zijde is er zoveel aanbod van diverse zaken dat je soms door de bomen het bos niet meer ziet en anderzijds weten mensen niet wat ze moeten kiezen; zij weten zichzelf moeilijk een richting te geven. Authentiek zijn en je er naar gedragen is moeilijk, zeker als je jezelf wat ontheemd en/of anders voelt.

Daarnaast loopt ieder mens in zijn leven wel eens tegen blokkades op. Of je bent onzeker over hoe zaken in je omgeving lopen, wil graag verandering thuis of op je werk en/of zit vast in patronen. Kortom, velen kunnen wel een steuntje in de rug gebruiken.

Via coaching kijk ik naar de persoonlijke talenten van de mensen en help hen (weer) in hun persoonlijke kracht komen. Wij kijken samen naar wat blokkeert en maken dat weer vrij. Ik kijk daarbij naar de door mij benoemde “basiswaarden van het leven”: – veiligheid, – vrijheid, – verantwoordelijkheid, – verbinden en – vertrouwen!
Het is niet zo dat ik per specifiek thema zaken met de gecoachte uitwerk. Ik beschouw de mens als totaal en zo coach ik ook. Het zijn alleen deze thema’s die al dan niet in het loop van het leven ontwikkeld zijn of juist hebben ontbroken die maken dat je leeft en gedraagt zoals je doet. En soms is dat onvrij en is het ontstaan door een soort van ‘overlevingsstrategie’.
In 2016 komt mijn boek hierover uit: “De ingrediënten van het leven: de 5 basiswaarden”.

Om helemaal in je kracht te komen is niet altijd noodzakelijk ‘te graven’ naar het verleden. Te zien wat je bereikt hebt in het leven, wat je kwaliteiten zijn en hoe je deze op een effectieve manier kunt gebruiken voor je eigen geluk en welbevinden, helpt mensen om weer met optimisme en nieuwe energie verder te kunnen. Blokkades worden wel gesignaleerd en vrij gemaakt, zonder allerlei regressie-sessies.

Uitgangspunt bij coaching is niet zozeer het geven van advies, maar zorgen dat de gecoachte zichzelf inzichten verschaft, een objectieve kijk verkrijgt, zijn eigen kracht en moed weer ervaart en uiteindelijk van daaruit zelf én vrij handelend gaat optreden.

Coaching van volwassenen kan plaatsvinden over individuele vraagstukken m.b.t. problematiek in de privésfeer of betrekking hebben op de werkomgeving.

Ik coach vanuit mijn praktijk of in duinen, bos of met een wandeling aan het strand. Coaching behelst maximaal 6 sessies; met mijn werkwijze geloof ik niet in lange trajecten. Meestal zijn 2 à 3 sessies al voldoende.

COACHING MET MIR-Methode®

Ik ben sinds eind 2010 ook een MIR-Methode® begeleider/therapeut. MIR staat voor Mentale en Intuïtieve Reset en is een zelfhelingsmethode die de oorzaak van je klachten aanpakt.

Het kan zijn dat, in overleg met de gecoachte, we van de MIR-Methode® gebruik maken. Als therapeut/coach kan ik enorm veel toevoegen aan de werking van de MIR-Methode. Ik zoem bij elke stap in op de details waardoor het proces bij de gecoachte sneller verloopt. Hierdoor staat een MIR-Methode op Maat!