THEATER

THEATERGROEP APART

Theatergroep APART is een onafhankelijk en productiegericht theaterinitiatief. APART wordt gevormd door enthousiaste mensen die gezamenlijk een productie tot stand willen brengen; het is dus geen vereniging. Het succes van APART is te danken aan de inzet van alle betrokkenen. Bij elke productie wordt weer gezocht naar nieuwe uitdagingen, zowel qua spel als locatie. Ook rond de uitvoeringen tracht APART zijn eigen stempel te drukken. In 2003 heb ik het initiatief genomen voor deze groep. Naast de productie verzorg ik ook de regie. Zie verder de website theatergroep-apart.nl

THEATER VOOR KINDEREN

In januari 2016 heb ik als gastregisseur en productieleider voor de toneelverniging ODI 6 kindervoorstelling verzorgd. Dat deed ik in het schoolgebouw waar ook mijn praktijk is.
Zie voor meer informatie: toneelverenigingodi.nl

THEATER-REGIE

Ik ben als regisseur en/of productieleider in te huren. Naast dus mijn eigen projecten en producties ben ik inzetbaar voor toneelverenigingen of organisaties om een productie met hen te ontwikkelen en uit te voeren.