WORKSHOPS

1. WORKSHOP VOOR TIENERS VAN NU

“Groeien vanuit je persoonlijke kracht” In een weekend gaan jongeren hun eigen kracht (verder) ontdekken en leren inzetten. Dat gebeurt o.a. via verschillende creatieve workshops, binnen en buiten. Daarnaast zullen zij o.a. hun ervaringen uitwisselen die zij als jongere beleven en zien. Zij krijgen handvatten om hun eigen specifieke situaties (beter) te hanteren. Op deze wijze ontstaat er herkenning, en -wat misschien wel het belangrijkste is- erkenning van hun ‘zijn’ en dat geeft zelfvertrouwen! Zij gaan leren te vertrouwen op hun intuïtie, opdat zij vanuit het contact met hun ‘innerlijke’, zelfverzekerd de wereld tegemoet treden. Dit alles in een groep gelijkgestemde jongeren. Dus in aansluiting met jongeren die veelal hetzelfde ervaren, denken en doen en die tegen dezelfde situaties/problemen aanlopen in het leven! Dit alles in een veilige omgeving waar ze zich mogen uiten, ze helemaal zichzelf kunnen zijn en niet worden beoordeeld op goed of fout. De workshop wordt samen met Wendy van Saase verzorgd. Weekendworkshop, beide dagen van 10.00 uur tot 17.00 uur Groep: minimaal 4 en maximaal 8 jongeren.

2. WORKSHOP VOOR KINDEREN VAN NU

“Spelenderwijs ontdekken en jezelf zijn”

Een 2 daagse workshop voor “kinderen van nu” van de basisschool. Via o.a. creatieve activiteiten (binnen en buiten) gaan de kinderen hun persoonlijke kracht laten zien, hun (levens)ervaringen uitwisselen én krijgen zij handvatten om zo soepel mogelijk in de thuissituatie en op school te kunnen functioneren. Spelenderwijs mogen de kinderen hun eigen kracht ontdekken en ervaren. Het doel is dat zij hun intuïtie gaan volgen, contact houden met hun ‘innerlijke’ en op die wijze hun zelfvertrouwen vergroten. Zorgen dat elk kind in zijn eigen kracht komt, zit én blijft! Van belang tijdens deze dagen is, dat zij zich thuis voelen in een groep met gelijkgestemden: kinderen die vaak net zo denken en voelen als zijzelf. Dus in een veilige omgeving waar ze zich mogen uiten, ze helemaal zichzelf kunnen zijn en niet worden beoordeeld op goed of fout. Er is voor ouders een mogelijkheid om naderhand een soort evaluatiegesprek aan te vragen. Daar worden dan aparte afspraken over gemaakt. De workshop wordt samen met Wendy van Saase verzorgd. Weekendworkshop, beide dagen van 10.30 tot 16.30 uur Groep: minimaal 4 en maximaal 8 kinderen.

3. LEREN ONTSPANNEN EN MEDITEREN VOOR KINDEREN

Op een natuurlijke manier je rust vinden

Op 3 namiddagen ga ik kinderen leren te ontspannen en te mediteren. Dit kunnen ze thuis en op school gebruiken als ze druk voelen of indien ze angstig of verdrietig zijn. Doel is rustig te worden en je prettig (en veilig) voelen. Naast gewone oefeningen zal een deel ook bestaan uit geleide fantasie en kindermeditatie. Ook zullen zij in de vorm van tekenen en schilderen hun fantasie vastleggen. Workshop van 3 namiddag van 15.45 uur tot 17.15 uur

4. HOE DOORLOOP IK DE BRUGKLAS MET PLEZIER

Training voor nieuwe brugklassers Spannend genoeg. Je verlaat de basisschool en dan nu naar het middelbare onderwijs. Nieuwe school, ander leersysteem en opeens ben je weer de jongste van school i.p.v. de oudste! Wat komt er aan bod:

  • de verschillen tussen basisschool en middelbare school
  • wat betekent dat voor jou
  • hoe plan ik mijn huiswerk
  • weerbaarheid vergroten in de nieuwe omgeving
  • meedoen of jezelf blijven
  • weerstand bieden tegen ‘verleiding’
  • pesten of gepest worden

Weekendworkshop, beide dagen van 10.00 uur tot 16.00 uur Deelnemers: minimaal 4 maximaal 8 jongeren. Deelname: na korte intakegesprek.

5. JONGERENWEEK OP TERSCHELLING: “Wij hebben wat te vertellen”

Actieve en creatieve week met vele aspecten Al enkele malen organiseer ik een week op Terschelling voor jongeren die op een speciale manier een week met elkaar willen doorbrengen. Zeven sportieve dagen met creatieve activiteiten in een jongerengroep, waarbij ieder uit de groep op een ontspannen manier mag werken aan zijn/haar zelfontplooiing. In een veilige maar uitdagende omgeving, mogen deze jongeren zichzelf zijn én hun grenzen (leren) ontdekken. Dit alles vanuit hun eigen persoonlijke kracht en vrijheid. In de week vinden diverse buitenactiviteiten plaats en worden er enkele workshops gegeven, waarbij zij hun creativiteit kunnen aanspreken. Het gaat daarbij ook het leren elkaars kwaliteiten in te zien én te gebruiken en niet te oordelen Programmaonderdelen kunnen o.a. zijn: Wadkanoën, zwemmen, wadlopen, fietsen, fotograferen, tekenen/schilderen en kennismaken met een makkelijke vorm van meditatie. De activiteiten bepalen we én stemming dat af, op de groep. Alle activiteiten staan onder begeleiding van professionals. We verblijven in de Stayoke van Terschelling waar we volledig pension hebben en verplaatsen ons de hele week op fietsen/mountainbikes. We hebben ook een eigen zaal ter onze beschikking, wat elke dag de verzamelplaats is voor de start en het afsluiten van de dag. Tevens gebruiken we deze zaal voor eventuele binnenactiviteiten. In de zomer van 2007 heb ik de eerste bijzondere jongerenweek georganiseerd. De website daarvan is: wijhebbenwattevertellen.nl

6. OMGAAN MET JE “KIND VAN NU” VOOR OUDERS

Workshop voor ouders en begeleiders van hooggevoelige en nieuwetijdskinderen Op 3 avonden verzorg ik een workshop voor ouders en begeleiders. Doel is het creëren van meer verduidelijking en begrip omtrent deze groep kinderen, het uitwisselen van ervaringen tussen de ouders en het aangereikt krijgen van begeleidende tips voor de omgang van deze kinderen. Een belangrijk onderdeel van deze workshop is te kijken naar je eigen gedrag en patronen als ouder. De wijze waarop jij als ouder handelt en reageert is namelijk van grote invloed op het gedrag van het kind. Op de laatste avond komt een nieuwetijdsjongere die zijn levensverhaal verteld. Deze avonden verlopen interactief. Workshop in 3 avonden van 19.30 uur tot 21.30 uur Er kunnen maximaal 6 mensen deelnemen.